Giảm giá lớn mùa hè:

Đặt áo lớp đẹp hay đồng phục lớp bắt đầu chỉ với 98k/Áo

Tặng 100K cho người đại diện đặt áo lớp

Tặng áo GVCN (Áp dụng với lớp trên 20 bạn)

Tặng 100% huy hiệu siêu chất loại to 58mm công nghệ in siêu nét