BẢNG GIÁ LÀM ÁO LỚP – ÁO NHÓM TẠI BE UNIFORM

 

BẢNG GIÁ ÁO T-SHIRT 100% COTON

>100 áo95.000 
81 – 100 áo105.000
41 –  80 áo115.000
21 – 40 áo125.000
11 – 20 áo140.000
05 – 10 áo155.000

 

 BẢNG GIÁ ÁO RAGLAN 100% COTON

>100 áo105.000 
81 – 100 áo115.000
41 –  80 áo125.000
21 – 40 áo135.000
11 – 20 áo155.000
05 – 10 áo165.000

 

BẢNG GIÁ ÁO POLO VẢI LACOST

>100 áo90.000 
81 – 100 áo100.000
41 –  80 áo110.000
21 – 40 áo125.000
11 – 20 áo135.000
05 – 10 áo150.000

 

BẢNG GIÁ ÁO 3D

>100 áo90.000 
81 – 100 áo95.000
41 –  80 áo105.000
21 – 40 áo115.000
11 – 20 áo130.000
05 – 10 áo135.000